Co je Tovaryš?

Propojuje učedníky a mistry

Dříve se chodilo do světa na zkušenou. Byl to způsob, jakým mladí lidé získávali zkušenosti
u mistrů, kteří rozuměli určitému řemeslu a byli ochotni přijmout takového zájemce do učení.
Mělo to něco do sebe, nemyslíte? Tato databáze si dává za cíl propojit lidi, kteří si mohou být
vzájemně prospěšní, a umožní jim navázat spolupráci. Nejprve bude mít možnost ze
spolupráce těžit nejspíš učeň. Bude to právě mistr, kdo nechá učně načerpat cennou
praxi, ale sám má možnost získat pomocníka a případně i pokračovatele nebo šiřitele svého
řemesla.