Pravidla Tovaryše

Propojuje učedníky a mistry

 • Podmínky spolupráce (např. místo konání praxe, frekvence docházky, případné pracovní pomůcky apod.) si mistr s učněm domlouvá individuálně.
 • Případnou specifikaci ohledně věku učně si také určuje sám mistr, případně záleží na vzájemné dohodě. Databáze cílí na lidi cca 15+, ale po dohodě s mistrem může jít i o učně mladší či naopak mnohem starší. Obecně se dá říci, že důležitý je hluboký osobní zájem, nikoliv věk.
 • Nabídka oborů je neomezená. Může se jednat o klasické řemeslné obory, ale i o moderní oblasti (design, vývoj software, fotografie apod.). Prostě jakýkoliv obor, který je mistr ochoten s učněm sdílet.
 • Provozovatel portálu doporučuje mistrům na jedné straně a učňům na straně druhé komunikovat podmínky spolupráce předem a stvrdit je oboustranným souhlasem.
 • Ze strany mistra i učně je nezbytný vzájemný respekt a dodržení právního řádu ČR.
 • Databáze slouží pouze k propojení mistrů a učňů. Nejedná se v žádném ohledu o placenou zprostředkovatelskou službu. Provozovatel databáze nenese jakoukoliv zodpovědnost za případnou újmu jak na straně učně, tak na straně mistra.
 • O zařazení do databáze mistrů rozhoduje její provozovatel na základě vyplněného dotazníku .
 • Vztah mezi mistrem a učněm je založen na altruistickém postoji mistra, který má v první řadě upřímný zájem se o své dovednosti podělit s nadšeným učněm. Až na druhém místě by měl být případný přínos ze strany učně, který mistrovi pomáhá. 
 • Nejde o nabídku placených kurzů nebo o nalezení levné pracovní síly.
 • Mezi mistrem a učněm může (a nemusí) časem vzniknout skutečný pracovní vztah – toto však není cílem této databáze. Cílem je propojit mistra s učněm, který má možnost načerpat zkušenosti.
 • Mistr umožní učni sledovat jej při práci.
 • Mistr umožní učni se pomocí vlastní praxe v oboru zdokonalovat.
 • Pro úspěšnou spolupráci je nezbytný opravdový zájem učně o daný obor a vlastní chuť se v této oblasti rozvíjet.
 • Členství v databázi ani vyhledávání v ní vás nic nestojí.