Kontakt

Propojuje učedníky a mistry

Autor a provozovatel:

Petra Pokorná

e-mail: petra@tovarys.eu

Formulář pro zařazení do databáze mistrů: zde

Pokud již za sebou máte zkušenost s mistrem, kterou vám Tovaryš.eu pomohl zprostředkovat, napište mi o ní na: petra@tovarys.eu. Časem v rámci webu může vzniknout i záložka s recenzemi.

Databázi mistrů jsem se rozhodla založit proto, abych umožnila propojení lidí, kteří si mohou být vzájemně prospěšní. Věřím, že stejně jako dříve, může model tovaryšství fungovat i dnes, když se najdou ti správní lidé. Na jedné straně učeň, kterého žene dopředu jeho vlastní zájem a chuť se v určité oblasti zdokonalit a na straně druhé mistr, který jeho zájem podpoří a nechá ho u sebe „vyrůst“.

Mám několikaleté zkušenosti se sebeřízeným vzděláváním a vím, jak moc je jiskra vlastního zájmu pro osobní rozvoj důležitá. Mám tři syny na domácím vzdělávání, kteří se učí sebeřízeně – o všem, co je zajímá a co jim dává smysl, což je pro učení tou největší hnací silou. Jsem spoluzakladatelka komunitní Liberecké Sudbury školy pro děti na domácím vzdělávání, která rovněž vychází ze sebeřízení a stojí na něm. Nedávno jsem přeložila druhou ze série čtyřech knížek sebraných spisů od Petera Graye, který je profesorem psychologie na Boston College a dlouhá léta se zabývá výzkumem v oblasti vývojové psychologie, antropologie a vzdělávání, zvláště pak sebeřízeného.

blog: Petra Pokorná Žádníková (petrapokornazadnikova.blogspot.com)

facebook: Seberizenci.cz